Zbiorniki żelbetowe

Firma EBG PROJEKT posiada w pełni wyposażone zaplecze sprzętowe do realizacji cylindrycznych zbiorników żelbetowych w zakresie średnic od 3,2m do 50,0m.

Wykonujemy zbiorniki monolityczne dla potrzeb:

  • ochrony środowiska – oczyszczalnie ścieków,
  • rolnictwa – zbiorniki na gnojowice,
  • gospodarki komunalnej – stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie wód deszczowych.

 


Zbiorniki wykonujemy przy zastosowaniu szalunków systemowych typu „WOLF SYSNEM” oraz „ZREMB”. Szalunki te charakteryzują się:

  • krótkim czasem montażu
  • powtarzalnością systemu (brak elementów traconych),
  • stopniowaniem średnicy wewnętrznych zbiornika co 50 cm
  • stopniowaniem grubości ścian
  • samonośnością zewnętrznego i wewnętrznego płaszcza (nie występują trudne do uszczelnienia i kosztowne łączniki płaszcza wewnętrznego i zewnętrznego).