Schemat działania reaktora SBR

  [Biologiczny Reaktor Sekwencyjny]

proces oczyszczania ścieków w systemie SBR odbywa się w cyklu 24 lub 12- godzinnym, z którego można wydzielić fazy:

I faza

– napełnianie reaktora ściekami z mieszaniem (mała prędkość turbiny) bez dostarczania tlenu. ścieki z osadem czynnym znajdują się w warunkach beztlenowych

II faza

Po napełnieniu reaktora rozpoczyna się faza reakcji. Odbywa się napowietrzanie (wysokie obroty turbiny) zawartości reaktora do momentu zakończenia procesu nitryfikacji i denitryfikacji. Procesem kieruje tlenomierz.

III faza

Po wyłączeniu się turbiny następuje sedymentacja osadu czynnego

IV faza

Następuje odprowadzenie oczyszczonych ścieków . Załącza się dekanter i odprowadza sklarowane ścieki (oczyszczone)do odbiornika

V faza

Po usunięciu sklarowanych ścieków oczyszczonych następuje odprowadzenie osadu nadmiernego do grawitacyjnego zagęszczacza osadu. Po odprowadzeniu osadu reaktor jest gotowy do następnego cyklu