Oczyszczalnie ścieków

Wykonywane i projektowane przez nas oczyszczalnie ścieków charakteryzują się przepustowością od 50m3/dobę do kilku tysięcy m3/d. co czyni je przydatnymi dla jednostek osadniczych o różnej wielkości – wsie, gminy, małe miasteczka, a także miejscowości do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Typowe rozwiązanie projektowe obejmuje monolityczne zbiorniki żelbetowe o średnicach od kilku do kilkudziesięciu metrów. Żelbetowe pokrywy zbiorników eliminują uciążliwość oczyszczalni dla środowiska i dla mieszkańców najbliższej okolicy oraz zapewniają optymalne warunki procesu oczyszczania w warunkach zimowych. Nasze rozwiązania zajmują niewielkie powierzchnie gruntów , charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji procesu oczyszczania i zminimalizowaną obsługą.

 

 

Cztery Nasze obiekty nagrodzone zostały przez Ministra Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych.

Technologia oczyszczania ścieków stosowana w budowanych przez nas oczyszczalniach oparta jest o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Proces technologiczny realizowany jest w reaktorze SBR, charakteryzującym się tym, że w miejsce reaktora o przepływie ciągłym, występuje reaktor działający cyklicznie, częściowo opróżniany i napełniany, co oznacza, że w jednej komorze odbywa się kilka procesów w pewnym zadanym cyklu.

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY INWESTORÓW PROJEKTANTÓW I FIRMY WYKONAWCZE