O firmie

Firma EBG PROJEKT powstała w roku 2007 jako biuro projektowe obiektów związanych z gospodarką wodno–ściekową. Z czasem zajęliśmy się realizacją różnych złożonych obiektów inżynierskich, co ciągle rozwijamy. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy wiele złożonych konstrukcji żelbetowych. Zdobyte doświadczenie, szeroka wiedza oraz współpraca z najlepszymi specjalistami w Polsce pozwala nam podejmować coraz odważniejsze zadania.