Zalety systemu SBR

W porównaniu z konwencjonalnymi systemami oczyszczania system SBR z napowietrzaniem powierzchniowym wykazuje wiele korzyści:

 • Niski koszt budowy kompletnej oczyszczalni
  Wielofunkcyjność reaktora eliminuje konieczność budowy zbiornika reakcji beztlenowej i osadnika wtórnego
 • Krótki cykl realizacji oczyszczalni
 • Niskie koszty inwestycyjne
 • Utrzymanie stałej jakości ścieków oczyszczonych
  Zamontowana w reaktorze SBR sonda tlenowa steruje procesem technologicznym zapewniając optymalne warunki oczyszczania
 • Dostosowanie się systemu do zmiennej jakości ścieków
  System SBR przyjmuje zmienne obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń w dopływających do reaktora ściekach
 • Optymalne mieszanie i napowietrzanie ścieków
  Dzięki zastosowaniu cylindrycznych zbiorników nie powstają strefy „martwe” w narożnikach (jak w przypadku zbiorników o podstawie kwadratowej)
 • Oszczędność terenu pod zabudowę ze względu na zblokowanie funkcji procesowych
 • Wysokie efekty ekologiczne
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Ograniczona obsługa obiektu dzięki automatyzacji pracy oczyszczalni i procesów technologicznych
 • Możliwość przyjmowania ścieków dowożonych
 • Zainstalowana turbina napowietrzająco-mieszająca pełni podwójną rolę. Przy niskiej prędkości jest mieszadłem, przy dużej efektywnie napowietrza ścieki
 • Mała masa turbiny powoduje mniejsze zużycie energii i samej turbiny
 • Konstrukcja turbiny jest wytrzymała mechanicznie i chemicznie, odporna na ścieranie, a także nie wymaga konserwacji
 • Demontaż bez opróżniania komory