Studnie zapuszczane

Studnia opuszczana jest to element inżynierski służący do budownictwa podziemnego, który można zagłębić do poziomu warstwy nośnej podłoża bez konieczności wykonywania wykopu otwartego. Studnia opuszcza się pod własnym ciężarem podczas równoczesnego wybierania gruntu spod noża i ze środka zbiornika.

 

Płaszcz studni opuszczanej może zostać wykonany na miejscu budowy lub dostarczony w postaci prefabrykatu.

Zastosowanie:

  • przepompownie,
  • studnie głębinowe do ujęcia wody,
  • komory startowe i odbiorcze do mikrotunelingu, przewiertów poziomych,
  • jako fundament budowli.

 

Zbiorniki takie stosuje się w przypadku konieczności posadowienia zbiornika znacznie poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz w gruntach nienawodnionych, o ile występują trudne warunki geologiczne lub brak miejsca nie pozwala na prowadzenie robót w wykopie otwartym.

 

Przez zastosowanie zbiorników zapuszczanych zmniejsza się ilość robót ziemnych oraz odpada konieczność wzmacniania ścian dołu fundamentowego, gdyż zbiornik stanowi gotową obudowę którą uzupełnia się przez wykonanie dna i ewentualnie ścian wewnętrznych.