Oczyszczalnie ścieków

Firma oferuje kompleksową realizację nowych oraz modernizację już istniejących oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych i przemysłowych, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlano – montażowych oraz prac rozruchowych.

Realizowane oczyszczalnie ścieków osiągają wymagane wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, oraz niezawodność eksploatacji i co najważniejsze niski koszt eksploatacji.